ديكسى ميلز مايونيز بالثوم 3.4 كجم
503.20 EGP 503.20 EGP 503.2 EGP
4 Units x 3.4 Kg
Dixie Mills
رانش 3.2كجم GSF
824.71 EGP 824.71 EGP 824.71 EGP
4 Units x 3.2 Kg
(كاتشب هاينز ظرف علب ( 6 علب *250 بورشن
300.06 EGP 300.06 EGP 300.06 EGP
6 Units x 250 x 7gm
Heinz
(مايونيز هاينز ظرف علب7جم (200ظرف
300.21 EGP 300.21 EGP 300.21 EGP
6 Units x 200 x 7gm
Heinz
باربكيو 4 كجم GSF
110.00 EGP 110.00 EGP 110.0 EGP
1 Unit x 4 Kg
باربكيو 5كج لافيدا
77.65 EGP 77.65 EGP 77.65 EGP
1 Unit x 5 Kg
Lavida
بسكويت اوريو 6 قطع
317.36 EGP 317.36 EGP 317.36 EGP
8 Pallets x 12 Units
Oreo
بسكويت بوريو اكس لارج 6 قطع
160.00 EGP 160.00 EGP 160.0 EGP
8 Pallets x 12 Units
Borio
بطاطس مهروسه كنور
301.03 EGP 301.03 EGP 301.03000000000003 EGP
1 Unit x 2 Kg
Knorr
بن النجار برازيلى ساده وسط 250جم دانا باك
35.30 EGP 35.30 EGP 35.300000000000004 EGP
1 Unit x 250 gm
Cafe Najjar
بن النجار تحويجه خاصه 250جم دانا باك
47.55 EGP 47.55 EGP 47.550000000000004 EGP
1 Unit x 250 gm
Cafe Najjar
بن النجار غامق ساده 250جم دانا باك
38.24 EGP 38.24 EGP 38.24 EGP
1 Unit x 250 gm
Cafe Najjar
بن النجار غامق محوج250جم دانا باك
50.00 EGP 50.00 EGP 50.0 EGP
1 Unit x 250 gm
Cafe Najjar
بن النجار فاتح ساده 250جم دانا باك
30.88 EGP 30.88 EGP 30.88 EGP
1 Unit x 250 gm
Cafe Najjar
بن النجار فاتح محوج 250 جم دانا باك
39.71 EGP 39.71 EGP 39.71 EGP
1 Unit x 250 gm
Cafe Najjar
بن النجار كولومبى ساده وسط 250جم دانا باك
44.12 EGP 44.12 EGP 44.12 EGP
1 Unit x 250 gm
Cafe Najjar
بن النجار كولومبى محوج وسط 250جم دانا باك
52.94 EGP 52.94 EGP 52.94 EGP
1 Unit x 250 gm
Cafe Najjar
بوريه الليمون والنعناع اوستربرج
110.01 EGP 110.01 EGP 110.01 EGP
1 Unit x 1 Litre
Osterberg
تانج برتقال 450 جرام برطمان
390.01 EGP 390.01 EGP 390.01 EGP
15 Units x 450 gm
Tang
تانج مانجو 450 جرام برطمان
208.00 EGP 208.00 EGP 208.0 EGP
8 Units x 450 gm
Tang