ديكسى ميلز مايونيز سندوتش 10 كجم
240.00 EGP 240.00 EGP 240.0 EGP
1 Unit x 10 Kg
Dixie Mills
سيرب سكر اوستربرج جديد
110.01 EGP 110.01 EGP 110.01 EGP
1 Unit x 1 Liter
Osterberg
لبن المراعى 1لتر كامل الدسم
212.94 EGP 212.94 EGP 212.94 EGP
12 Units x 1 Litre
Almarai
توبينج توفى كارت دور
1,122.00 EGP 1,122.00 EGP 1122.0 EGP
6 Units x 1 Kg
Carte D'Or
ديكسى ميلز صوص بوستون برجر 3.4 كجم
193.80 EGP 193.80 EGP 193.8 EGP
1 Unit x 3.4 Kg
Dixie Mills
ماينز زبدة بلوك ايرلندى 1 كيلو
143.75 EGP 143.75 EGP 143.75 EGP
12 Units x 1 Kg
Mainz
ديكسى ميلز مايونيز حقيقى 3.4 كجم
578.00 EGP 578.00 EGP 578.0 EGP
4 Units x 3.4 Kg
Dixie Mills
بوريه الليمون والنعناع اوستربرج
110.01 EGP 110.01 EGP 110.01 EGP
1 Unit x 1 Litre
Osterberg
ديكسى ميلز مايونيز كلاسيك 3.4 كجم
448.80 EGP 448.80 EGP 448.8 EGP
4 Units x 3.4 Kg
Dixie Mills
شاى ليبتون ايرل جراى 20 فتله
408.06 EGP 408.06 EGP 408.06 EGP
16 Units x 20 TB
Lipton
كراش فراولة اوستربرج
110.00 EGP 110.00 EGP 110.0 EGP
1 Unit x 1 Liter
ديكسى ميلز الفلفل الحار الحلو 3.4 كجم
489.60 EGP 489.60 EGP 489.6 EGP
4 Units x 3.4 Kg
Dixie Mills
ديكسى ميلز صوص السيزر 3.4 كجم
564.40 EGP 564.40 EGP 564.4 EGP
4 Units x 3.4 Kg
Dixie Mills
ديكسى ميلز صوص مسطردة 5 كجم
100.00 EGP 100.00 EGP 100.0 EGP
1 Unit x 5 Kg
Dixie Mills
ديكسى ميلز صوص تكساس 3.4 كجم
788.80 EGP 788.80 EGP 788.8000000000001 EGP
4 Units x 3.4 Kg
Dixie Mills
ديكسى ميلز صوص باربكيو 5 كجم
109.00 EGP 109.00 EGP 109.0 EGP
1 Unit x 5 Kg
Dixie Mills
ديكسى ميلز مايو فيجان (صيامى) 3.4 كج
109.65 EGP 109.65 EGP 109.65 EGP
1 Unit x 3.4 Kg
Dixie Mills