هريسة شطه هاينز 170 جرام
188.60 EGP 188.60 EGP 188.6 EGP
12 Units x 170 gm
Heinz
كاتشب هاينز 850 جرام
286.86 EGP 286.86 EGP 286.86 EGP
6 Units x 850 gm
Heinz
خل هاينز 1لتر
117.06 EGP 117.06 EGP 117.06 EGP
12 Units x 1 Litre
Heinz
كاتشب كاتشى 4.25كجم
320.03 EGP 320.03 EGP 320.03000000000003 EGP
4 units x 4.25 Kg
Heinz
صوص الباربكيو هاينز 200جرام
521.74 EGP 521.74 EGP 521.74 EGP
24 Units x 200 gm
Heinz
كاتشب هاينز 1000 ظرف
225.72 EGP 225.72 EGP 225.72 EGP
1000 Units x 7 gm
Heinz
مسطرده هاينز 5كجم
153.80 EGP 153.80 EGP 153.8 EGP
1 Unit x 5 Kg
Heinz