تواصل معنا   care@ihoreca.com
تابع صفحاتنا
مرقه دجاج مكعبات كنور - عبوة واحدة
64.52 EGP 64.52 EGP 64.52 EGP
1 Unit x 120 Cubes
Knorr
مرقه دجاج مكعبات كنور
387.09 EGP 387.09 EGP 387.09000000000003 EGP
6 Units x 120 Cubes
Knorr
مرقة لحمه بودر كنور - عبوة واحدة
87.42 EGP 87.42 EGP 87.42 EGP
1 Unit x 1 Kg
Knorr
مرقة لحمه بودر كنور
524.54 EGP 524.54 EGP 524.54 EGP
6 Units x 1 Kg
Knorr
مرقة سمك بودر كنور - عبوة واحدة
116.00 EGP 116.00 EGP 116.0 EGP
1 Unit x 1,100 gm
Knorr
مرقة سمك بودر كنور
696.00 EGP 696.00 EGP 696.0 EGP
6 Units x 1,100 gm
Knorr
مرقة خضار كنور - عبوة واحدة
65.75 EGP 65.75 EGP 65.75 EGP
1 Unit x 1 Kg
Knorr
مرقة خضار كنور
394.50 EGP 394.50 EGP 394.5 EGP
6 Units x 1 Kg
Knorr
مرقة بودر كنور - عبوة واحدة
70.64 EGP 70.64 EGP 70.64 EGP
1 Unit x 1 Kg
Knorr
مرقة بودر كنور
423.85 EGP 423.85 EGP 423.85 EGP
6 Units x 1 Kg
Knorr
صوص شيلى حلو 950 مل كنور
148.50 EGP 148.50 EGP 148.5 EGP
1 Unit x 950 ml
Knorr
صوص باربكيو هيكورى كنور - عبوة واحدة
258.19 EGP 258.19 EGP 258.19 EGP
1 Unit x 2 Litre
Knorr
صوص باربكيو هيكورى كنور
1,549.15 EGP 1,549.15 EGP 1549.15 EGP
6 Units x 2 Litre
Knorr
صوص الديمى جلاس كنور - عبوة واحدة
164.65 EGP 164.65 EGP 164.65 EGP
1 Unit x 750 gm
Knorr
صوص الديمى جلاس كنور
987.90 EGP 987.90 EGP 987.9 EGP
6 Units x 750 gm
Knorr
شوربة كريمة ماشروم كنور - عبوة واحدة
149.89 EGP 149.89 EGP 149.89000000000001 EGP
1 Unit x 700 gm
Knorr
شوربة كريمة ماشروم كنور
899.33 EGP 899.33 EGP 899.33 EGP
6 Units x 700 gm
Knorr
شوربة كريمة الدجاج كنور - عبوة واحدة
141.25 EGP 141.25 EGP 141.25 EGP
1 Unit x 720 gm
Knorr
شوربة كريمة الدجاج كنور
847.45 EGP 847.45 EGP 847.45 EGP
6 Units x 720 gm
Knorr
خليط الليمون بودر كنور - عبوة واحدة
86.73 EGP 86.73 EGP 86.73 EGP
1 Unit x 400 gm
Knorr