تواصل معنا   care@ihoreca.com
تابع صفحاتنا
هوت صوص هاينز 5كجم
124.97 EGP 124.97 EGP 124.97 EGP
1 Unit x 5 Kg
Heinz
هوت صوص هاينز 165جرام
522.10 EGP 522.10 EGP 522.1 EGP
24 units x 165 gm
Heinz
مسطرده هاينز بلاستيك 235جم
313.11 EGP 313.11 EGP 313.11 EGP
12 Units x 235 gm
Heinz
مسطرده هاينز 5كجم
235.40 EGP 235.40 EGP 235.4 EGP
1 Unit x 5 Kg
Heinz
مايونيز هاينز 310 جرام
417.59 EGP 417.59 EGP 417.59000000000003 EGP
12 Units x 310 gm
Heinz
مايونيز هاينز 3.290كجم - عبوة واحدة
170.00 EGP 170.00 EGP 170.0 EGP
1 Unit x 3.290 Kg
Heinz
مايونيز هاينز 3.290كجم
680.01 EGP 680.01 EGP 680.01 EGP
4 Units x 3.290 Kg
Heinz
مايونيز هاينز 180 جرام
260.98 EGP 260.98 EGP 260.98 EGP
12 Units x 180 gm
Heinz
مايونيز سندوتش هيلمانز 10كجم
402.50 EGP 402.50 EGP 402.5 EGP
1 Unit x 10 Kg
Hellmann's
مايونيز سندوتش هيلمانز - عبوة واحدة
147.61 EGP 147.61 EGP 147.61 EGP
1 Unit x 3.4 Kg
Hellmann's
مايونيز سندوتش هيلمانز
590.43 EGP 590.43 EGP 590.4300000000001 EGP
4 Units x 3.4 Kg
Hellmann's
مايونيز سحرى هيلمانز - عبوة واحدة
204.30 EGP 204.30 EGP 204.3 EGP
1 Unit x 3.4 Kg
Hellmann's
مايونيز سحرى هيلمانز
817.17 EGP 817.17 EGP 817.1700000000001 EGP
4 Units x 3.4 Kg
Hellmann's
مايونيز حقيقى هيلمانز - عبوة واحدة
277.34 EGP 277.34 EGP 277.34000000000003 EGP
1 Unit x 3.3 Kg
Hellmann's
مايونيز حقيقى هيلمانز
1,109.35 EGP 1,109.35 EGP 1109.3500000000001 EGP
4 Units x 3.3 Kg
Hellmann's
مايونيز باكت هيلمانز
545.00 EGP 545.00 EGP 545.0 EGP
1 Unit x 10.5 Kg
Hellmann's
مايونيز 4كجم GSF
196.50 EGP 196.50 EGP 196.5 EGP
1 Unit x 4 Kg
كول سلو 4كجم GSF
284.40 EGP 284.40 EGP 284.40000000000003 EGP
1 Unit x 4 Kg
كاتشب هاينز حار 200 جرام
333.84 EGP 333.84 EGP 333.84000000000003 EGP
24 Units x 200 gm
Heinz
كاتشب هاينز 850 جرام
307.72 EGP 307.72 EGP 307.72 EGP
6 Units x 850 gm
Heinz