تواصل معنا   care@ihoreca.com
تابع صفحاتنا
هوت صوص هاينز 5كجم
124.97 EGP 124.97 EGP 124.97 EGP
1 Unit x 5 Kg
Heinz
هوت صوص هاينز 165جرام
522.10 EGP 522.10 EGP 522.1 EGP
24 units x 165 gm
Heinz
هريسة شطه هاينز 170 جرام
209.55 EGP 209.55 EGP 209.55 EGP
12 Units x 170 gm
Heinz
نسكويك 750 جم - 12 قطعة فى الكرتونة
95.29 EGP 95.29 EGP 95.29 EGP
1 Unit x 750 gm
Nesquik
نسكويك 500 جم - عبوة واحدة
65.01 EGP 65.01 EGP 65.01 EGP
1 Unit x 500 gm
Nesquik
نسكويك 500 جم
780.11 EGP 780.11 EGP 780.11 EGP
12 Units x 500 gm
Nesquik
نسكافيه كلاسيك ستيك24علبة - عبوة واحدة
83.33 EGP 83.33 EGP 83.33 EGP
1 Unit x 50 x 1.8 gm
Nescafe
نسكافيه كلاسيك ستيك24علبة
1,999.92 EGP 1,999.92 EGP 1999.92 EGP
24 Units x 50 x 1.8 gm
Nescafe
نسكافيه كلاسيك 50 جرام - عبوة واحدة
36.78 EGP 36.78 EGP 36.78 EGP
1 Unit x 50 gm
Nescafe
نسكافيه كلاسيك 450 جم - عبوة واحدة
275.98 EGP 275.98 EGP 275.98 EGP
1 Unit x 450 gm
Nescafe
نسكافيه كلاسيك 450 جم
2,207.86 EGP 2,207.86 EGP 2207.86 EGP
8 Units x 450 gm
Nescafe
نسكافيه كلاسيك 200 جم - عبوة واحدة
133.11 EGP 133.11 EGP 133.11 EGP
1 Unit x 200 gm
Nescafe
نسكافيه جولد 200 جم - عبوة واحدة
222.28 EGP 222.28 EGP 222.28 EGP
1 Unit x 200 gm
Nescafe
نسكافيه جولد 200 جم
1,333.66 EGP 1,333.66 EGP 1333.66 EGP
6 Units x 200 gm
Nescafe
نسكافيه 3 فى 1 - عبوة واحدة
67.17 EGP 67.17 EGP 67.17 EGP
1 Unit x 30 sticks x 18gm
مياه نستله فوارة ساده 240 مل
199.75 EGP 199.75 EGP 199.75 EGP
24 Units x 240 ml
Nestle
مسطرده هاينز بلاستيك 235جم
313.11 EGP 313.11 EGP 313.11 EGP
12 Units x 235 gm
Heinz
مسطرده هاينز 5كجم
235.40 EGP 235.40 EGP 235.4 EGP
1 Unit x 5 Kg
Heinz
مرقه دجاج مكعبات كنور - عبوة واحدة
64.52 EGP 64.52 EGP 64.52 EGP
1 Unit x 120 Cubes
Knorr
مرقه دجاج مكعبات كنور
387.09 EGP 387.09 EGP 387.09000000000003 EGP
6 Units x 120 Cubes
Knorr