تواصل معنا   care@ihoreca.com
تابع صفحاتنا
٨٠ جرام A4 ورق طباعة
1,000.00 EGP 1,000.00 EGP 1000.0 EGP
Printing Paper
5 Units x 80 gm
٧٠ جرام A4 ورق طباعة
866.67 EGP 866.67 EGP 866.6700000000001 EGP
Printing Paper
5 Units x 70 gm
هوت صوص هاينز 5كجم
149.00 EGP 149.00 EGP 149.0 EGP
1 Unit x 5 Kg
Heinz
هوت صوص هاينز 165جرام
626.09 EGP 626.09 EGP 626.09 EGP
24 units x 165 gm
Heinz
هريسة شطه هاينز 170 جرام
261.96 EGP 261.96 EGP 261.96 EGP
12 Units x 170 gm
Heinz
نسكويك 750 جم - 12 قطعة فى الكرتونة
142.98 EGP 142.98 EGP 142.98 EGP
1 Unit x 750 gm
Nesquik
نسكويك 500 جم - عبوة واحدة
97.47 EGP 97.47 EGP 97.47 EGP
1 Unit x 500 gm
Nesquik
نسكويك 500 جم
1,169.64 EGP 1,169.64 EGP 1169.64 EGP
12 Units x 500 gm
Nesquik
نسكافيه كلاسيك ستيك24علبة - عبوة واحدة
83.33 EGP 83.33 EGP 83.33 EGP
1 Unit x 50 x 1.8 gm
Nescafe
نسكافيه كلاسيك ستيك24علبة
1,999.92 EGP 1,999.92 EGP 1999.92 EGP
24 Units x 50 x 1.8 gm
Nescafe
نسكافيه كلاسيك 50 جرام - عبوة واحدة
44.18 EGP 44.18 EGP 44.18 EGP
1 Unit x 50 gm
Nescafe
نسكافيه كلاسيك 450 جم - عبوة واحدة
331.17 EGP 331.17 EGP 331.17 EGP
1 Unit x 450 gm
Nescafe
نسكافيه كلاسيك 450 جم
2,649.36 EGP 2,649.36 EGP 2649.36 EGP
8 Units x 450 gm
Nescafe
نسكافيه كلاسيك 200 جم - عبوة واحدة
159.73 EGP 159.73 EGP 159.73 EGP
1 Unit x 200 gm
Nescafe
نسكافيه جولد 200 جم - عبوة واحدة
266.74 EGP 266.74 EGP 266.74 EGP
1 Unit x 200 gm
Nescafe
نسكافيه جولد 200 جم
1,600.42 EGP 1,600.42 EGP 1600.42 EGP
6 Units x 200 gm
Nescafe
نسكافيه 3 فى 1 - عبوة واحدة
95.95 EGP 95.95 EGP 95.95 EGP
1 Unit x 30 sticks x 18gm
مياه نستله فوارة ساده 240 مل
224.71 EGP 224.71 EGP 224.71 EGP
24 Units x 240 ml
Nestle
منصور رول كاشير 7.9 سم 80 متر
2,262.85 EGP 2,262.85 EGP 2262.85 EGP
Cashier Rolls
45 Rolls x 7.9 cm x 80 m
منصور رول كاشير 7.9 سم 60 متر
2,262.85 EGP 2,262.85 EGP 2262.85 EGP
Cashier Roll
60 Rolls x 7.9 cm x 60 m