تواصل معنا   care@ihoreca.com
تابع صفحاتنا
مايونيز هاينز 3.290كجم
615.61 EGP 615.61 EGP 615.61 EGP
4 Units x 3.290 Kg
Heinz
صوص الباربكيو هاينز 200جرام
584.35 EGP 584.35 EGP 584.35 EGP
24 Units x 200 gm
Heinz
كاتشب هاينز 340 جرام
563.49 EGP 563.49 EGP 563.49 EGP
24 Units x 340 gm
Heinz
شيلى صوص هاينز 195 جرام
521.98 EGP 521.98 EGP 521.98 EGP
24 Units x 195 gm
Heinz
(مايونيز هاينز ظرف علب7جم (200ظرف
521.74 EGP 521.74 EGP 521.74 EGP
6 Units x 200 x 7gm
Heinz
(كاتشب هاينز ظرف علب ( 6 علب *250 بورشن
434.35 EGP 434.35 EGP 434.35 EGP
6 Units x 250 x 7gm
Heinz
هوت صوص هاينز 165جرام
417.68 EGP 417.68 EGP 417.68 EGP
24 units x 165 gm
Heinz
شيلى صوص هاينز 300 جرام
417.31 EGP 417.31 EGP 417.31 EGP
12 Units x 300 gm
Heinz
مايونيز هاينز 310 جرام
365.34 EGP 365.34 EGP 365.34000000000003 EGP
12 Units x 310 gm
Heinz
كاتشب كاتشى 4.25كجم
340.04 EGP 340.04 EGP 340.04 EGP
4 units x 4.25 Kg
Heinz
كاتشب هاينز حار 200 جرام
333.84 EGP 333.84 EGP 333.84000000000003 EGP
24 Units x 200 gm
Heinz
كاتشب هاينز 200 جرام
333.84 EGP 333.84 EGP 333.84000000000003 EGP
24 Units x 200 gm
Heinz
صوص بيتزا هاينز 350 جرام
332.20 EGP 332.20 EGP 332.2 EGP
12 Units x 350 gm
Heinz
مسطرده هاينز بلاستيك 235جم
313.11 EGP 313.11 EGP 313.11 EGP
12 Units x 235 gm
Heinz
كاتشب هاينز 850 جرام
307.72 EGP 307.72 EGP 307.72 EGP
6 Units x 850 gm
Heinz
كاتشب هاينز 1000 ظرف
225.72 EGP 225.72 EGP 225.72 EGP
1000 Units x 7 gm
Heinz
مايونيز هاينز 180 جرام
219.21 EGP 219.21 EGP 219.21 EGP
12 Units x 180 gm
Heinz
مسطرده هاينز 5كجم
211.47 EGP 211.47 EGP 211.47 EGP
1 Unit x 5 Kg
Heinz
هريسة شطه هاينز 170 جرام
209.55 EGP 209.55 EGP 209.55 EGP
12 Units x 170 gm
Heinz
كاتشب كاتشى 10كجم
175.00 EGP 175.00 EGP 175.0 EGP
1 Unit x 10 Kg
Heinz