تواصل معنا   care@ihoreca.com
تابع صفحاتنا
هوت صوص هاينز 5كجم
124.97 EGP 124.97 EGP 124.97 EGP
1 Unit x 5 Kg
Heinz
هوت صوص هاينز 165جرام
417.68 EGP 417.68 EGP 417.68 EGP
24 units x 165 gm
Heinz
هوت صوص 5كج لافيدا
103.04 EGP 103.04 EGP 103.04 EGP
1 Unit x 5 Kg
Lavida
مسطرده هاينز بلاستيك 235جم
313.11 EGP 313.11 EGP 313.11 EGP
12 Units x 235 gm
Heinz
مسطرده هاينز 5كجم
211.47 EGP 211.47 EGP 211.47 EGP
1 Unit x 5 Kg
Heinz
مسطردة 5كج لافيدا
171.73 EGP 171.73 EGP 171.73 EGP
1 Unit x 5 Kg
Lavida
مايونيز هاينز 310 جرام
365.34 EGP 365.34 EGP 365.34000000000003 EGP
12 Units x 310 gm
Heinz
مايونيز هاينز 3.290كجم - عبوة واحدة
153.90 EGP 153.90 EGP 153.9 EGP
1 Unit x 3.290 Kg
Heinz
مايونيز هاينز 3.290كجم
615.61 EGP 615.61 EGP 615.61 EGP
4 Units x 3.290 Kg
Heinz
مايونيز هاينز 180 جرام
219.21 EGP 219.21 EGP 219.21 EGP
12 Units x 180 gm
Heinz
مايونيز سندوتش هيلمانز 10كجم
335.42 EGP 335.42 EGP 335.42 EGP
1 Unit x 10 Kg
Hellmann's
مايونيز سندوتش هيلمانز - عبوة واحدة
122.99 EGP 122.99 EGP 122.99000000000001 EGP
1 Unit x 3.4 Kg
Hellmann's
مايونيز سندوتش هيلمانز
492.02 EGP 492.02 EGP 492.02000000000004 EGP
4 Units x 3.4 Kg
Hellmann's
مايونيز سحرى هيلمانز - عبوة واحدة
170.24 EGP 170.24 EGP 170.24 EGP
1 Unit x 3.4 Kg
Hellmann's
مايونيز سحرى هيلمانز
680.98 EGP 680.98 EGP 680.98 EGP
4 Units x 3.4 Kg
Hellmann's
مايونيز حقيقى هيلمانز - عبوة واحدة
231.11 EGP 231.11 EGP 231.11 EGP
1 Unit x 3.3 Kg
Hellmann's
مايونيز حقيقى هيلمانز
924.45 EGP 924.45 EGP 924.45 EGP
4 Units x 3.3 Kg
Hellmann's
مايونيز باكت هيلمانز
454.21 EGP 454.21 EGP 454.21000000000004 EGP
1 Unit x 10.5 Kg
Hellmann's
مايونيز 4كجم GSF
180.60 EGP 180.60 EGP 180.6 EGP
1 Unit x 4 Kg
مايونيز 4 كج لافيدا
128.80 EGP 128.80 EGP 128.8 EGP
1 Unit x 4 Kg
Lavida