تواصل معنا   care@ihoreca.com
تابع صفحاتنا
ديكسى ميلز مايونيز حقيقى 3.4 كجم
748.00 EGP 748.00 EGP 748.0 EGP
4 Units x 3.4 Kg
Dixie Mills
ديكسى ميلز صوص تكساس 3.4 كجم
877.20 EGP 877.20 EGP 877.2 EGP
4 Units x 3.4 Kg
Dixie Mills
هوت صوص هاينز 165جرام
417.68 EGP 417.68 EGP 417.68 EGP
24 units x 165 gm
Heinz
كاتشب هاينز 340 جرام
563.49 EGP 563.49 EGP 563.49 EGP
24 Units x 340 gm
Heinz
مايونيز هاينز 3.290كجم
615.61 EGP 615.61 EGP 615.61 EGP
4 Units x 3.290 Kg
Heinz
ديكسى ميلز صوص رانش 3.4 كجم
788.80 EGP 788.80 EGP 788.8000000000001 EGP
4 Units x 3.4 Kg
Dixie Mills
صوص باربكيو هيكورى كنور
1,549.15 EGP 1,549.15 EGP 1549.15 EGP
6 Units x 2 Litre
Knorr
ديكسى ميلز مايونيز سندوتش 10 كجم
300.00 EGP 300.00 EGP 300.0 EGP
1 Unit x 10 Kg
Dixie Mills
صوص الديمى جلاس كنور
987.90 EGP 987.90 EGP 987.9 EGP
6 Units x 750 gm
Knorr
ديكسى ميلز مايونيز كلاسيك 3.4 كجم
503.20 EGP 503.20 EGP 503.2 EGP
4 Units x 3.4 Kg
Dixie Mills
صوص شيلى حلو 950 مل كنور
148.50 EGP 148.50 EGP 148.5 EGP
1 Unit x 950 ml
Knorr
ديكسى ميلز صوص باربكيو 5 كجم
130.01 EGP 130.01 EGP 130.01 EGP
1 Unit x 5 Kg
Dixie Mills
مسطرده هاينز بلاستيك 235جم
313.11 EGP 313.11 EGP 313.11 EGP
12 Units x 235 gm
Heinz
كاتشب هاينز 200 جرام
333.84 EGP 333.84 EGP 333.84000000000003 EGP
24 Units x 200 gm
Heinz
مايونيز سندوتش هيلمانز
492.02 EGP 492.02 EGP 492.02000000000004 EGP
4 Units x 3.4 Kg
Hellmann's
شيلى صوص هاينز 300 جرام
417.31 EGP 417.31 EGP 417.31 EGP
12 Units x 300 gm
Heinz
ديكسى ميلز مايو فيجان (صيامى) 3.4 كج
148.75 EGP 148.75 EGP 148.75 EGP
1 Unit x 3.4 Kg
Dixie Mills
ديكسى ميلز هنى ماسترد 3.4 كجم
191.25 EGP 191.25 EGP 191.25 EGP
1 Unit x 3.4 Kg
Dixie Mills
ديكسى ميلز كاتشب 10 كجم
154.99 EGP 154.99 EGP 154.99 EGP
1 Unit x 10 Kg
Dixie Mills
(كاتشب هاينز ظرف علب ( 6 علب *250 بورشن
434.35 EGP 434.35 EGP 434.35 EGP
6 Units x 250 x 7gm
Heinz