تواصل معنا   care@ihoreca.com
تابع صفحاتنا
بن النجار برازيلى ساده وسط 250جم دانا باك
60.43 EGP 60.43 EGP 60.43 EGP
1 Unit x 250 gm
Cafe Najjar
بن النجار برازيلى محوج وسط 250جم دانا باك
73.50 EGP 73.50 EGP 73.5 EGP
1 Unit x 250 gm
Najjar Cafe
بن النجار غامق محوج250جم دانا باك
77.42 EGP 77.42 EGP 77.42 EGP
1 Unit x 250 gm
Cafe Najjar
بن النجار فاتح ساده 250جم دانا باك
52.27 EGP 52.27 EGP 52.27 EGP
1 Unit x 250 gm
Cafe Najjar
بن النجار فاتح محوج 250 جم دانا باك
62.72 EGP 62.72 EGP 62.72 EGP
1 Unit x 250 gm
Cafe Najjar
بن النجار كولومبى ساده وسط 250جم دانا باك
71.87 EGP 71.87 EGP 71.87 EGP
1 Unit x 250 gm
Cafe Najjar
بن النجار كولومبى محوج وسط 250جم دانا باك
81.67 EGP 81.67 EGP 81.67 EGP
1 Unit x 250 gm
Cafe Najjar
بوريه الليمون والنعناع اوستربرج
131.33 EGP 131.33 EGP 131.33 EGP
1 Unit x 1 Litre
Osterberg
تانج برتقال 450 جرام برطمان
682.50 EGP 682.50 EGP 682.5 EGP
15 Units x 450 gm
Tang
سيرب باشون اوستربرج جديد
120.00 EGP 120.00 EGP 120.0 EGP
1 Unit x 1 Liter
Osterberg
سيرب بلو كورازو اوستربرج جديد
120.00 EGP 120.00 EGP 120.0 EGP
1 Unit x 1 Liter
Osterberg
سيرب بندق اوستربرج جديد
120.00 EGP 120.00 EGP 120.0 EGP
1 Unit x 1 Liter
Osterberg
سيرب توت العليق اوستربرج جديد
120.00 EGP 120.00 EGP 120.0 EGP
1 Unit x 1 Liter
Osterberg
سيرب جوز الهند اوستربرج جديد
120.00 EGP 120.00 EGP 120.0 EGP
1 Unit x 1 Liter
Osterberg
سيرب خوخ اوستربرج جديد
120.00 EGP 120.00 EGP 120.0 EGP
1 Unit x 1 Liter
Osterberg
سيرب سكر اوستربرج جديد
120.00 EGP 120.00 EGP 120.0 EGP
1 Unit x 1 Liter
Osterberg
سيرب شوكولاتة اوستربرج جديد
120.00 EGP 120.00 EGP 120.0 EGP
1 Unit x 1 Liter
Osterberg
سيرب فانيليا اوستربرج جديد
120.00 EGP 120.00 EGP 120.0 EGP
1 Unit x 1 Liter
Osterberg
سيرب فراولة اوستربرج جديد
120.00 EGP 120.00 EGP 120.0 EGP
1 Unit x 1 Liter
Osterberg
سيرب كراميل اوستربرج جديد
120.00 EGP 120.00 EGP 120.0 EGP
1 Unit x 1 Liter
Osterberg