تابع صفحاتنا
مايونيز هاينز 3.290كجم
538.66 EGP 538.66 EGP 538.66 EGP
4 Units x 3.290 Kg
Heinz
كاتشب هاينز 340 جرام
521.76 EGP 521.76 EGP 521.76 EGP
24 Units x 340 gm
Heinz
صوص الباربكيو هاينز 200جرام
521.74 EGP 521.74 EGP 521.74 EGP
24 Units x 200 gm
Heinz
شيلى صوص هاينز 195 جرام
480.23 EGP 480.23 EGP 480.23 EGP
24 Units x 195 gm
Heinz
(مايونيز هاينز ظرف علب7جم (200ظرف
454.54 EGP 454.54 EGP 454.54 EGP
6 Units x 200 x 7gm
Heinz
(كاتشب هاينز ظرف علب ( 6 علب *250 بورشن
384.75 EGP 384.75 EGP 384.75 EGP
6 Units x 250 x 7gm
Heinz
مايونيز هاينز 310 جرام
365.34 EGP 365.34 EGP 365.34000000000003 EGP
12 Units x 310 gm
Heinz
شيلى صوص هاينز 300 جرام
365.14 EGP 365.14 EGP 365.14 EGP
12 Units x 300 gm
Heinz
هوت صوص هاينز 165جرام
355.03 EGP 355.03 EGP 355.03000000000003 EGP
24 units x 165 gm
Heinz
كاتشب كاتشى 4.25كجم
320.03 EGP 320.03 EGP 320.03000000000003 EGP
4 units x 4.25 Kg
Heinz
كاتشب هاينز حار 200 جرام
312.98 EGP 312.98 EGP 312.98 EGP
24 Units x 200 gm
Heinz
كاتشب هاينز 200 جرام
312.98 EGP 312.98 EGP 312.98 EGP
24 Units x 200 gm
Heinz
كاتشب هاينز 850 جرام
286.86 EGP 286.86 EGP 286.86 EGP
6 Units x 850 gm
Heinz
صوص بيتزا هاينز 350 جرام
276.83 EGP 276.83 EGP 276.83 EGP
12 Units x 350 gm
Heinz
مسطرده هاينز بلاستيك 235جم
260.92 EGP 260.92 EGP 260.92 EGP
12 Units x 235 gm
Heinz
كاتشب هاينز 1000 ظرف
225.72 EGP 225.72 EGP 225.72 EGP
1000 Units x 7 gm
Heinz
مايونيز هاينز 180 جرام
219.21 EGP 219.21 EGP 219.21 EGP
12 Units x 180 gm
Heinz
هريسة شطه هاينز 170 جرام
188.60 EGP 188.60 EGP 188.6 EGP
12 Units x 170 gm
Heinz
كاتشب كاتشى 10كجم
175.00 EGP 175.00 EGP 175.0 EGP
1 Unit x 10 Kg
Heinz
صلصة هاينز برطمان 360جرام
157.32 EGP 157.32 EGP 157.32 EGP
12 Units x 360 gm
Heinz